Bóng cá chay Hoa Y 500Gram - Quán chay

Bóng cá chay Hoa Y 500Gram

Bóng cá chay Hoa Y 500Gram

88,000 

  • Mô tả chi tiết

Mô tả chi tiết

  • Bóng cá khô chay Hoa Y 500Gram
  • Ngâm 15 phút và nâu theo ý thích